autosat 3

Autosat 3 to program do zarządzania monitoringiem GPS, instalowany jest na komputerze stacjonarnym, serwerze wraz z bazą danych Microsoft SQL Express. Jest kompleksowym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą przechowywań dane z monitoringu GPS na własnym serwerze, dzięki temu klient nie płaci opłaty abonamentowej za przechowywanie danych. Dodatkową cechą takie rozwiązania jest zabezpieczenie swoich danych GPS/GPRS, ponieważ dane są przechowywane na serwerze klienta i tylko wybrana firma ma do nich wgląd.
Klient posiadający Autosat 3 i Serwer GPRS nie płaci abonamentu, płaci jedynie transmisję danych GPRS, za karty telemetryczne SIM u dowolnego operatora GSM. Rejestrator GPS rejestruje dane i przesyła je na serwer GPRS klienta.

Funkcjonalności autosat 3

Monitoring GPS
Analiza trasy
Raporty
Import plików DDD