Przepływomierz i obroty betonomieszarki

Rozwiązanie monitoringu dla betonomieszarek w swojej formie podstawowej jest takie samo jak dla maszyn budowlanych, 

rozszerzone jest o dwa unikatowe rozwiązania:

  • – pomiar obrotów gruszki
  • – pomiar wylewu wody dolewanej do betonu
Pomiar dolewanej wody do gruszki – mieszalnika jest ważnym parametrem charakteryzującym czas stygnięcia betonu.
betonomieszarka
Przepływomierz wody

Przepływomierz wody służy do pomiaru wody wlewanej do przestrzeni mieszalnej betonomieszarki, w której znajduje się beton. 

Obrotomierz betonomieszarki

Urządzenie to pozwala na monitoring obrotów ruchu betonomieszarki. Informuje nas kiedy tzw. gruszka w betonomieszarce aktualnie pracuje.