SONDY PALIWA

Sonda paliwa służy do pomiaru ilości paliwa znajdującego się w zbiorniku, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, lokomotyw, pojazdów specjalistycznych, itp. Sprzedawane przez nas cyfrowe sondy pomiaru paliwa posiadają stosowne homologacje wydane przez Ministerstwo Transportu. Sondy te montowane są w każdym zbiorniku paliwa a następnie kalibrowane.

Informację o ilości paliwa znajdującego się w zbiorniku, średnim zużyciu paliwa,  odczytujemy w programie do monitorowania GPS. Posiadamy w sprzedaży dwie najlepsze sondy paliwowe jakie występują na polskim rynku:

  • – sonda ultradźwiękowa
  • – sonda ciśnieniowa

Sprzedawane przez nas sondy paliwa cechują się wysoką dokładnością pomiaru i trwałością użytkowania, nasi klienci są z nich bardzo zadowoleni.

Przykład montażu sondy paliwa w zbiorniku
Ultradźwiękowa sonda paliwa

Sonda ultradźwiękowa przeznaczona jest do pomiaru ilości paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdów napędzanych olejem napędowym. Sonda wykorzystuje właściwości ultradźwięków rozchodzących się z różną prędkością zależną od gęstości ośrodka ciekłego, paliwa i powietrza. W szybki i dokładny sposób określa ile oleju napędowego znajduje się w danym momencie w zbiorniku. Oprogramowanie do monitoringu GPS prezentuje wyniki pomiarów w postaci: ilości aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku, ilości zatankowania i zlanego paliwa. System wylicza średnie zużycie paliwa na 100 km oraz na godzinę pracy pojazdu lub kontrolowanej maszyny budowlanej.

Ciśnieniowa sonda paliwa

Pomiar za pomocą sondy ciśnieniowej CS-26U jest realizowany z wykorzystaniem zależności między wysokością słupa cieczy a ciśnieniem hydrostatycznym. Urządzenie składa się z czujnika ciśnienia oraz obudowanej aluminium części elektronicznej, może ona być dodatkowo zaplombowana. Elementem pomiarowym jest czujnik piezorezystancyjny oddzielony od medium przez membranę separującą. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany zanurzonej sondy (5 mm powyżej dna zbiornika). W zależności od rodzaju zbiornika (bezciśnieniowy lub ciśnieniowy) pomiar ciśnienia odniesiony jest do ciśnienia atmosferycznego lub ciśnienia wewnątrz zbiornika.