Integracja z SENT GEO

Na podstawie nowelizacji przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539).  Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych GPS środka transportu, cysterny przewożącego towary wrażliwe, niebezpieczne do systemu monitorowania przewozu SENT. Tym samym konieczne jest wyposażenie środka transportu w urządzenie GPS monitorujące i przekazujące dane geolokalizacyjne do Ministerstwa Finansów.

Nasz system monitorowania GPS jest w pełni zintegrowany z usługą przekazywania położenia GPS pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ewidencjonowane w rejestrze M.F. Jesteśmy zarejestrowanym na platformie puesc.gov.pl operatorem zewnętrznych systemów lokalizacji ZSL. Nasze rejestratory GPS posiadają numery techniczne umożliwiające ich rejestracje w ramach usługi ZSL. Oprogramowanie do monitorowania pojazdów AutoSATnet pozwala na zarządzanie udostępnianymi w systemie SENT GEO pojazdami i ich ewidencjonowanymi przejazdami.

Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu, przewożącego towary niebezpieczne do systemu monitorowania przewozu SENT. Tym samym konieczne jest wyposażenie środka transportu w urządzenie GPS rejestrujące trasę takiego przewozu

Rozwiązania dla SENT GEO

AUTOSATNET

Serwis internetowy AutoSATnet umożliwia na konfigurację ustawień Sent Geo. Klient, w każdym momencie może wybrać pojazd lub grupę pojazdów, która będzie aktualnie monitorowana przez system geolokalizacji SENT GEO. 

PANEL SENT BOX
Urządzenie panel SENT BOX montowany jest w kabinie samochodu i informuje kierowcę czy dane GPS są przekazywane on-line, na bieżąco do Ministerstwa Finansów. Jeżeli dane GPS nie są przesyłane na bieżąco to wyświetlany jest odpowiedni komunikat alarmowy.

Testy systemu gps

Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość przetestowania naszego systemu monitorowania GPS, przed zakupem !
Test polega na sprawdzeniu dokładności działania naszego rejestratora GPS, sond paliwa, odczytów z listy CAN BUS lub zdalnego sczytywania danych z tachografu.